menu

De Boemerang

De Boemerang: Samen leven, samen leren.

 

Wij ontdekken, leren, ervaren en creëren.

Wij zien en waarderen elkaar.

Ieder kind krijgt de ruimte voor eigen talentontwikkeling.

Ieder kind heeft de sleutel tot persoonlijke groei.

 

De Boemerang is een moderne, vriendelijke school met zo’n 330 leerlingen. Een school waar alle klassen eens per week muziekles krijgen in een lokaal vol verschillende instrumenten en waar de allerkleinsten spelend leren en lerend spelen. Er wordt gewerkt met een continurooster.  De kinderen lunchen dus samen op school. Voor en na schooltijd kunnen ze bij de naastgelegen kinderopvang terecht. Vanuit het gebouw is die binnendoor te bereiken. De overgang van het kinderdagverblijf naar school proberen we voor kleintjes heel gemakkelijk te maken door onze dagprogramma’s maximaal op elkaar af te stemmen.

Samen werken wij aan goed onderwijs. Niet in een bijzondere vorm, maar wel in een eigentijds jasje. Onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen.

 Naast het geven van goed onderwijs heeft de school ook een wijkfunctie.  Zo heeft de school een prachtige gymzaal die 's avonds en in het weekend gebruikt mag worden door verenigingen uit de buurt. Ook buurtbewoners die een ruimte zoeken voor een bijeenkomst zijn van harte welkom.

 

Samen leven, samen leren vinden wij als school erg belangrijk.

Onze leerlingen zijn een groot deel van de  week binnen de school en samen vormen wij een belangrijk onderdeel van de wijk. Als team hebben wij samen met ouders en kinderen hebben vier uitspraken geformuleerd die omvatten wat wij belangrijk vinden binnen onze school.

- Wij zien en waarderen elkaar.

- Wij ontdekken, leren, ervaren en creëren.

- Iedere kind krijgt de ruimte voor eigen talentontwikkeling.

- Ieder kind heeft de sleutel tot persoonlijke groei.

 

We staan open voor verrassende nieuwe denkbeelden en mogelijkheden, maar we beseffen ook dat verwondering heel dichtbij is en elke dag overal zichtbaar. We stimuleren de verwondering door gewone dingen te herwaarderen, door te beseffen hoe bijzonder het is dat we stromend water hebben, door alles wat vanzelfsprekend is met nieuwe ogen te zien.

We onderzoeken hoe zaken nog beter en leuker kunnen. We inspireren leerlingen en elkaar om verder te komen. We geven elkaar geregeld extra aandacht, omdat het de ander een warm gevoel geeft en omdat we er zelf voldoening door krijgen.

We versterken vertrouwen. We streven naar relaties op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en integriteit. We werken aan een veilige basis waarin we elkaar tegemoet kunnen treden en waarin we samen kunnen groeien. We bevestigen het vertrouwen waard te zijn doordat we gemaakte afspraken nakomen en beoogde doelen realiseren. We versterken vertrouwen als we open en eerlijk zijn tegen elkaar, als we iemand onvoorwaardelijk geloven en als we waarmaken wat we van elkaar verwachten.

We zijn respectvol. We zijn tolerant ten opzichte van andersdenkenden en hebben begrip voor andere standpunten. We benaderen verschillen positief en luisteren naar wat een ander te vertellen heeft. We staan open voor nieuwe zienswijzen en waarderen elkaar zoals we zijn. Respect is voor ons de grondhouding voor verwachtingen en voor communicatie. We zijn respectvol als we beseffen dat iedereen uniek is en als we doen wat we afspreken.

We zijn vergevingsgezind We geloven onvoorwaardelijk in de goede bedoelingen van mensen. We geven de ander altijd een tweede kans en accepteren dat er omstandigheden zijn waarom iemand tot een keuze is gekomen. We zijn barmhartig naar elkaar en in staat om ons oordeel uit te stellen. Vergevingsgezindheid is samen tot een oplossing komen, ook als het moeilijk is. Vergevingsgezindheid is fouten mogen maken en vertrouwen dat je altijd

een nieuwe start kunt maken.

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl