menu

De Sporckt

Kinderen gaan naar school om zich te ontwikkelen. Wij vinden dat ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet kunnen opgroeien.

Op school ontdekken ze wie ze zijn, ze leren er kennis, vaardigheden en inzichten. Ze ontwikkelen hun zelfbeeld. Als school spelen wij daarin een belangrijke rol. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen elk kind zich door goed onderwijs verder kan ontwikkelen. We werken vanuit vier kernwaarden. Dat zijn authentiekopenheidsolidariteit en vertrouwen.

 

Groei samen, vlieg zelf!"

“Wij vinden dat ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet kunnen opgroeien.”

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dat is hard werken. Daarom is dit onze missie en daar geloven wij in. Onze vier kernwaarden zijn authentiek, solidair, openheid en vertrouwen. Deze kernwaarden hebben wij met het team vorm en inhoud gegeven. Deze kernwaarden komen terug in onze pijlers en in ons dagelijks handelen.

Samen met kinderopvang de Teddybeer vormen wij kindcentrum Tuindorp. We trekken samen op in onderwijs & opvang. Onze visie bestaat uit vier pijlers. Deze zijn actief en doelgericht lerenpersoonlijke ontwikkelingeducatief partnerschap en een veilige en vertrouwde omgeving

Wij zien leren als een actief proces. We bieden  structuur en duidelijkheid aan, zodat er een veilige omgeving ontstaat. Kinderen leren actief en doelgericht, omdat we werken vanuit leerlijnen en zorgen voor afwisseling in werkvormen. Daarnaast zorgen we voor samenhang in het leren door zaakvakken (bijv. aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) geïntegreerd aan te bieden met IPC.

 

Een veilige en vertrouwde omgeving

Leerkrachten zijn professionals in groepsvorming en -begeleiding. Zij creëren op hun eigen wijze veiligheid en structuur in de groep, dit zorgt voor een veilige omgeving voor onze leerlingen. Vanuit deze veiligheid ontstaan er groeps- en paralleloverstijgende activiteiten, waarbij we onze leerlingen uitnodigen en uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. We werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect in verbinding met onze omgeving. Wij zijn een Kanjerschool en werken in alle groepen met gediplomeerde leerkrachten vanuit de Kanjertraining. 

 

Actief en doelgericht leren

Leren is een actief proces. We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle manier leren. Dat doen wij door actieve en coöperatieve werkvormen te gebruiken. Daarnaast integreren wij zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur etc.) zodat er voor leerlingen samenhang in het leren ontstaat. Naast de gymlessen bieden we ook beweeglessen aan op ons groene schoolplein. Zo werken we doelgericht aan de totale ontwikkeling van het kind. De onderwijsbehoefte van de leerling staat bij ons centraal, ingevuld vanuit het vakmanschap van de leerkracht.

 

Educatief Partnerschap

Als kindcentrum trekken we samen op met kinderopvang de Teddybeer in onderwijs en opvoeding. Als school willen we in een actieve verbinding staan met ouders, onze partners in de wijk en onze omgeving. Op diverse manieren werken we samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind. Dit noemen wij educatief partnerschap. Een voorbeeld daarvan is het voeren van verbindende gesprekken tijdens thema-avonden, inloopmomenten in de groep en de driehoeksgesprekken in het kader van het portfolio. 

 

Persoonlijke ontwikkeling

Vanuit een positieve sfeer werken wij aan de pedagogische opdracht van onze school. Voor een optimale ontwikkeling is het van belang dat de leerkracht iedere leerling ziet en kent. Als leerlingen weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, leren ze betere keuzes te maken in het leerproces. We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leerlingen zijn trots op hun prestaties en deze successen worden gevierd. Met het portfolio brengen we de ontwikkeling van leerlingen in kaart.

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl