menu

Hubertusschool

We zijn een buurtschool met een grote verantwoordelijkheid voor onze leerlingen. We nodigen leerlingen uit om de wereld te ontdekken. Dat doen we met kleine stapjes, die beginnen in onze veilige en vertrouwde school.

We zien wat leerlingen nodig hebben, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe willen. We weten hoe kinderen verder komen, dankzij onze aandacht voor taal, lezen en rekenen. We zien kinderen stralen als ze iets geleerd hebben wat ze eerder nog niet konden. Wat ons drijft, is kinderen weerbaar maken. We willen het beste in hen naar boven halen, zodat ze hun talenten benutten en samen werken aan een leefbare omgeving.

 

KLEURRIJK

De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk. Wij hebben leerlingen van verschillende nationaliteiten. Daarom leggen wij sterk de nadruk op taalbeleid.

 

KANSRIJK

Wij willen aansluiten bij de behoeften van elk kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal en vooral divers te kunnen ontwikkelen.

 

SUCCESVOL

Wij streven er elk jaar naar om met de CITO-eindtoets op of boven het landelijk gemiddelde uit te komen. Daarvoor hebben onze leerlingen een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

 

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Kinderen krijgen de kans om succesvol te zijn op basisschool Hubertus. Daarbij is het van belang dat het kind in balans is met zichzelf en de ander. Wij bieden een veilige en taalrijke leeromgeving waarin kinderen van verschillende culturen samen leren en groeien.

Basisschool Hubertus is onderdeel van stichting Xpect Primair. Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. Onze leerkrachten maken elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Als nauw samenwerkend collectief van vijfentwintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

Basisschool Hubertus biedt een veilige, gestructureerde en taalrijke leeromgeving. Het team maakt het verschil door actief te luisteren naar het kind, te zorgen voor een prettig pedagogisch leerklimaat en het bieden van coöperatieve werkvormen. Ons uitgangspunt daarbij is ‘kleurrijk, kansrijk en succesvol’.

 

 

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl