menu

Jeanne d'Arc 

Alle kinderen, ouders, stamgroepleiders en andere mensen die verbonden zijn met onze school gunnen wij het om te groeien. We weten dat wanneer er sprake is van een positief welbevinden en een hoge betrokkenheid, ieder kind en iedere volwassene zich optimaal kan ontplooien. Voor onze kinderen stellen wij onszelf daarom ten doel ieder kind een optimale start te bieden en het potentieel maximaal te ontwikkelen. En dat doen we samen, want samen maken we de school! Het is aan ons als ouders en andere volwassenen om kinderen nieuwe perspectieven te bieden, hen te emanciperen en te democratiseren zodat zij volwassen in de wereld kunnen zijn.

 

Belangrijke pijlers binnen ons jenaplanconcept zijn:

  • Zelfsturing

  • Talentontwikkeling

  • Samenwerking

In het leven van een kind zijn de ouders de meest betekenisvolle volwassenen. Zij kennen hun kind als geen ander en ondersteunen naar beste vermogen de ontwikkeling. Verzorging, opvoeding en ontspanning nemen het grootste deel van de tijd in beslag. Hierdoor krijgt het kind de kans om goed naar school te komen.

In het schoolleven van een kind is de stamgroepleider de meest betekenisvolle volwassene. Het kent het kind als geen ander en biedt ondersteuning bij het leren van specifieke (basis)vaardigheden en het leren leven met elkaar in de stamgroep. De cognitieve ontwikkeling en het sociaal-emotioneel leren van kinderen staan binnen school centraal, waarbij de pedagogiek en de didactiek elkaar maximaal versterken. Kinderen zijn betrokken en ervaren een positief welbevinden.

Zowel ouders als de stamgroepleider zijn in staat het kind te begeleiden en ondersteunen op de weg naar volwassenheid. Wij gunnen ieder kind een goede kijk op zichzelf, het vermogen om richting te geven aan zijn/haar eigen leven, het ware potentieel te ontdekken, deze te verzilveren en gelukkig te zijn. Het is daarom voorwaardelijk dat er een goede samenwerking is tussen kind-ouder-stamgroepleider.

 

Ieder mens groeit door met elkaar in dialoog te zijn en te blijven!

 

Voor ouders en kinderen van 0 tot 14/16 jaar, kinderen goed van start in Tilburg-West!

Kinderen verdienen een goede start. Daarom gunnen wij kinderen van 0-14/16 jaar dat zij gelukkige volwassenen worden die in staat zijn goede keuzes te maken voor zichzelf, voor de ander en voor hun omgeving. Wij gunnen het kinderen dat zij uitstromen naar het voortgezet onderwijs als zelfbewuste jongeren, die vertrouwen hebben in zichzelf, met het geloof in eigen kunnen om te weten wat zij moeten doen om hun eigen toekomst vorm te geven. Opdat zij kunnen bereiken wat zij willen en onze wijk op die manier kleuren. De Community School-beweging ondersteunt ouders en vooral de kinderen/jongeren om de volgende stap op de weg naar volwassenheid in te zetten. Want wat zou het fantastisch zijn als de kinderen van nu over twintig jaar tevreden volwassenen zijn die blij zijn dat ze in Tilburg West zijn opgegroeid.

It takes a community to raise a child!

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl