menu

ICC cursus bureau CiST

Het is niet voor niets dat er inmiddels meer dan 10.000 gecertificeerde cultuurcoördinatoren zijn opgeleid. De cultuurcoördinator (ICC’er) is de spil om ieder kind op school te voorzien van goed cultuuronderwijs. Want daarmee help je kinderen hun talenten te ontplooien en hun gevoelens beter uit te drukken en betekenis te geven. 

Als ICC’er ben je de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving. Jouw enthousiasme voor cultuur en creativiteit werkt besmettelijk in jullie school. Samen met het team en de directie draag jij zorg voor een cultuurplan. Een doordachte visie om de kwaliteit en continuïteit van cultuuronderwijs op jouw school te borgen.  

Welke rol past bij jouw competenties en ambities? 

Als cultuurcoördinator kun je in verschillende rollen bijdragen aan goed cultuuronderwijs op jouw school. Het is maar net wat aansluit op je competenties en ambities. Ben je een vormgever? Of juist een verbinder? Het LKCA heeft een mooie beschrijving van 6 mogelijke rollen en competenties die bij een ICC’er passen. Deze kun je hier downloaden.  

Voor wie is de cursus ICC bedoeld: 

 • Onze training is geschikt voor leerkrachten, schooldirectie en management.  

 • Voor cultuurcoördinators die nog niet gecertificeerd zijn.  

 • Voor cultuurcoördinators die behoefte hebben aan meer daadkracht en (lokale) expertise.  

 • PABO studenten met de minor kunst- en cultuureducatie.  

Hoe is de training opgebouwd? 

 • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14:00 tot 17:00.  

 • Een enthousiast makende excursie. 

 • Een afsluitend presentatiemoment met certificaatuitreiking.  

Welke investering? 

De totale kosten voor de volledige cursus inclusief excursie en presentatiemoment bedragen € 625,00 per deelnemer. De kosten zijn vrijgesteld van btw.  

Waarom kiezen voor de ICC cursus van bureau CiST? 

Wij van CiST zijn cultuureducatie specialisten op stedelijk niveau. We maken verbindingen tussen onderwijs en de culturele sector in Tilburg. We geven advies, begeleiden projectaanvragen, nemen deel aan verschillende stedelijke, regionale en landelijke werkgroepen en zetten de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in de gemeente Tilburg uit. Als projectleiders en procesbegeleiders staan we voor co-creatie en bouwen netwerken. Met korte lijntjes en een jarenlange ervaring weten we de weg. En die weg delen we graag met jou.   

Dit neem je mee na afloop van de cursus ICC: 

 • Je hebt ontdekt hoe je kunst en cultuureducatie een structurele plek geeft in het binnen- en buitenschools curriculum. Natuurlijk passend bij de visie en mogelijkheden van het team, populatie en de omgeving van de school. 

 • Je bent op de hoogte van het culturele aanbod in onze stad en je hebt inzicht in de financiële stromen die aan ICC gerelateerd zijn.  

 • Je legt makkelijk contact met de (culturele) omgeving van de school.  

 • Je hebt een goede verbinding met de cultuurcoaches en de wijk. 

 • Je bent een waardevol onderdeel geworden van een bevlogen netwerk van ICC’ers en cultuurprofessionals.  

Start en locatie 

De eerstvolgende instapmogelijkheid is op woensdag 17 januari 2024. De overige cursusdata zijn:

 • 24 januari 2024.

 • 31 januari 2024.

 • 21 februari 2024.

 • 6 maart 2024.

 • 13 maart 2024.

 • 17 april 2024 (eindpresentatie en certificaatuitreiking).

De cursustijden zijn van 14:00 tot 17:00.
De trainingslocatie is Factorium, Koningsplein 11a in Tilburg.  

Extra training

In principe verzorgen we de ICC training één keer per jaar. Bij voldoende animo organiseren we echter een extra ronde. Dus maak je belangstelling kenbaar! Dat gaat makkelijk door een mail te sturen naar info@cist.nl. We nemen dan contact met je op als er een nieuwe cursus gepland wordt.

Jouw trainers

Doen? 

Je bent van harte welkom op 17 januari. Aanmelden gaat makkelijk. Stuur een mail naar info@cist.nl of gebruik het aanmeldformulier.

Nog vragen? 

Kijk hieronder of je vraag erbij staat en je al gelijk een antwoord vindt. Staat je vraag er niet bij? Stuur je vraag naar info@cist.nl en we zorgen dat je een antwoord krijgt.

Veelgestelde vragen: 

Ik ben al gecertificeerd. Heeft het volgen van de cursus dan nog zin? 

Zeker. Natuurlijk heb je dan al een inhoudelijke voorsprong. Omdat wij onze cursus ook heel lokaal hebben ingericht, weet je snel de weg in Tilburg te vinden.  

Is het genoemde bedrag van € 625,00 inclusief of exclusief btw? 

De cursus is vrijgesteld van btw. Er komen dus geen extra kosten bij.  

 

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl