menu

De uitvoering van de Tilburgse MuziekMatch is in januari 2022 van start gegaan!

Dit betekent:

  • Intervisiegroepen voor muziekleerkrachten (op woensdag en donderdagmiddag)

  • Toegang tot inspirerende workshops voor en door muziekleerkrachten.
    De eerste keer zal dit zijn op 18 mei van 15.30-17.30 uur, op OBS Koolhoven.

  • Digitale toegang tot lessen en les ideeën

  • Mogelijkheid tot het gebruik van instrumentarium

  • Advies en hulp op maat voor iedere school!

Méér muziek in de klas in Tilburg!

In Tilburg is een aanvraag gedaan bij Méér Muziek in de Klas om scholen te kunnen ondersteunen bij het geven van muziekles. Deze aanvraag is toegekend en heet de MuziekMatch Tilburg.

Iedereen die voor de klas staat en muziekles geeft, van leerkracht tot vakdocent muziek kan zich aanmelden voor ondersteuning op maat. Een team van zeer ervaren muziekdocenten denkt en kijkt met jouw school mee.

Het doel is om het geven van muziekles toegankelijker te maken, te verbreden en verdiepen, door kennisdeling en verbinding.

Door de muziekmatch kun je geholpen worden met vragen op maat, deelnemen aan workshops en intervisiegroepen. Als muziekleerkracht kun je je eigen les ideeën of methodiek delen met je collega’s.

Ook scholen die nog geen muziek aanbieden kunnen, als ze dat willen, via het netwerk geholpen worden met het inrichten van hun muziekonderwijs.
28 scholen hebben zich al aangesloten bij de Tilburgse MuziekMatch, als jijzelf of jouw school ook mee wilt doen: Mail ons!

In samenwerking met de cultuurcoaches kan de verbinding worden gelegd tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten en de amateurkunst in de wijk.

Wil je meer weten, heb je vragen of wil je meedenken: Neem dan contact met ons op via Muziekmatch@factorium.nl.

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl