menu

Financiering

Welke mogelijkheden bestaan er voor scholen om cultuureducatie te financieren? Welke geldstromen zijn er? En hoe kun je die eventueel nog aanvullen? Op deze pagina vertellen we je alles over de Tilburgse regelingen en welke financieringsmogelijkheden er verder nog zijn.

Stimuleringsbudget

Met het stimuleringsbudget kun je als school maximaal €2000,- per schooljaar aanvragen voor het stimuleren van de ontwikkeling van cultuureducatie binnen eigen school. Ieder jaar kun je vanaf mei deze aanvraag indienen. Wanneer je vòòr 1 juli het daarvoor bestemde formulier invult, ontvang je nog voor de zomervakantie een reactie op je aanvraag.

Kortingsregeling

Met de kortingsregeling krijg je 10 procent van de totale kosten die je gemaakt hebt terug, door culturele professionals uit de CiST brochure/website in te zetten. Programma’s die al eerder via CmK zijn bekostigd vallen hier buiten. Denk hierbij aan de programmalijnen (traject in de school, kernvoorstellingen, cultuurcoach, deskundigheidsbevordering en projecten VO).

Ieder jaar kun je vanaf mei deze korting aanvragen. Wanneer je vòòr 1 juli het daarvoor bestemde formulier invult, ontvang je uiterlijk 1 oktober dit bedrag terug.

Basisfinanciering voor Cultuureducatie

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgt elke school een basisfinanciering voor alle kosten die zij maakt, dit is de Lumpsum regeling. Onderdeel hiervan zijn de velogelden (vereenvoudigde Londo-gelden), die bestemd zijn voor culturele vorming. Met ingang van 2021-2022 is de prestatiebox verdwenen waarin €16,86 geoormerkt was voor cultuureducatie. Dit budget blijft wel behouden voor cultuureducatie, maar wordt opgenomen in de lumpsum.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de gemeente Tilburg voeren wij als CiST de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Deze regeling zorgt er in Tilburg voor dat je als school aanspraak kunt maken op het stimuleringsbudget, de kernvoorstellingen voor een vast bedrag kunt boeken (PO: €5,50 per leerling + €65,- per klas, VO: €7,50 per leerling) en tevens kunt deelnemen aan de VO projecten. Ook worden de personeelskosten van de cultuurcoach en de deskundigheidsactiviteiten grotendeels bekostigd.

Andere financieringsmogelijkheden

Scholen hebben bestedingsvrijheid in andere budgetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het budget voor leermiddelen, scholingsbudget, werkdrukverlaging en NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Als school kan je dus kiezen om daaruit meer budget vrij te maken voor cultuureducatie.

Naast bovengenoemde mogelijkheden kan je als school ook zelf financiële middelen regelen, zoals bijvoorbeeld een ouderbijdrage, crowdfunding of sponsoring. Hiervoor gelden wel speciale regels vanuit de overheid. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten kunnen meedoen, ook als hun ouders niet meebetalen, en gelden er voor sponsoring gedragsregels voor de school.

Daarnaast is het ook mogelijk om als school extra subsidies aan te vragen of een aanvraag bij een (landelijk) fonds te doen, zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Jeugdeducatiefonds.

Ondersteuning of advies nodig?

We helpen je graag!

Claudia den Boer

Procesbegeleider cultuureducatie

Stefanie Bolsius

Procesbegeleider cultuureducatie

Tanja Cavaljé

(Virtueel) Administratief Support

Ineke Frijters

Procesbegeleider cultuureducatie | Contactpersoon VO

Wendy Goossens

Procesbegeleider cultuureducatie

Leonie van Kelle

Directeur

Bas Verberk

Directeur-bestuurder

Dieuwertje Vorstenbosch

CiST versterker

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl