menu

Architectuurlessen

  1. Wat is jullie expertise?

Als architecten zetten we ontwerpen in als probleemoplossende denkwijze. We hebben geleerd om creativiteit te gebruiken om oplossingen te verzinnen voor sociale en ruimtelijke vraagstukken. Oplossing voor deze ontwerpopgaves kan je niet opzoeken. Daarom moeten we tijdens het ontwerpproces op creatieve wijze mogelijkheden onderzoeken en kritisch naar onze ideeën kijken om tot een goed ontwerp te komen. Deze 21e-eeuwse vaardigheden brengen we tijdens onze lessen over op leerlingen door onze achtergrond in architectuur te combineren met een brede didactische ervaring.

  1. Hoe werken jullie in het onderwijs?

Met Architectuurlessen stimuleren wij ontwerpend denken in het onderwijs. Architectuur is daarbij het vakoverstijgende thema. Tijdens onze lessen prikkelen we leerlingen om, samenwerkend, creatieve oplossingen te verzinnen voor beeldende, technische en/of maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor krijgen ze een prikkelende ontwerpopdracht en handvatten waardoor ze zelf onderzoekend en ontwerpend aan de slag kunnen. We stimuleren de leerlingen om hun eigen interesses binnen een opgave te verkennen en deze ruimtelijk of beeldend uit te werken.

  1. Wat willen jullie bereiken?

Door het introduceren van het ontwerpend denken hopen wij leerlingen te laten inzien dat ze zelf in staat zijn tot het ontwikkelen van oplossingen. Het leert leerlingen creatief denken toe te passen in situaties waar van ze gevraagd wordt om zelf met nieuwe ideeën te komen.

  1. Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk?

Architectuur is het maken van ruimte. Daarin ervaar je, is er interactie en is vaak een functie geplaatst. Met deze aspecten van ruimte ontwerpen we oplossingen voor ontzettend veel verschillende situaties of vraagstukken. Daarnaast zijn we binnen ontwerpvraagstukken bezig met thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe woonvormen of de ideale leeromgeving. Ook doen we studies naar het inzetten van nieuwe technieken tijdens het ontwerpproces zoals 3d printen.

  1. Op welke manier kun jij aansluiten bij de projecten van het Voortgezet onderwijs?

Naast de performance is de setting op het podium een belangrijk onderdeel van een uitvoering. Samen met leerlingen kunnen we onderzoeken hoe we door middel van decorstukken/installaties de ruimtelijke beleving van het podium laten aansluiten op de optredens.

Adres
Eindhoven
Telefoon
E-mailinfo@architectuurlessen.nl
Ga naar de aanbieder

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl