menu

Stimuleringsbudget

Met het stimuleringsbudget kun je als school maximaal €2000,- per schooljaar aanvragen voor het stimuleren van een ontwikkeling van cultuureducatie binnen de eigen school. Ieder jaar kun je in de periode vanaf mei deze aanvraag indienen. Wanneer je vòòr 1 juli het daarvoor bestemde formulier invult, ontvang je nog voor de zomervakantie een reactie op je aanvraag.

Criteria stimuleringsbudget

  • De aanvraag heeft betrekking op 1 van de vier scenario’s die we hebben geformuleerd voor cultuureducatie (cultuureducatie in verbinding met: andere vakken, disciplines, competenties of creativiteitsontwikkeling);

  • In de aanvraag staat een duidelijke ontwikkelwens omschreven, die verder gaat dan de huidige reguliere workshops die al structureel zijn geworden;

  • Het stimuleringsbudget wordt voor minimaal 50% gematcht met eigen middelen van de school. Deze eigen investering valt buiten de middelen die je als school zelf inzet voor de andere programmalijnen Cultuureducatie;

  • De school doet ook nog minimaal mee met één andere programmalijn;

  • Als school sluit je aan bij een rondetafegesprek over de monitoring van CMK3.

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl