menu

Stimuleringsbudget

Met het stimuleringsbudget kun je als school maximaal €2000,- per schooljaar aanvragen voor het stimuleren van een ontwikkeling van cultuureducatie binnen de eigen school. Ieder jaar kun je in de periode vanaf mei deze aanvraag indienen. Wanneer je vòòr 1 juli het daarvoor bestemde formulier invult, ontvang je nog voor de zomervakantie een reactie op je aanvraag.

Nieuwe criteria stimuleringsbudget 2022-2023
Wij zijn met het toekennen van de plannen afgelopen jaar heel coulant geweest. We merken dat er veel positieve energie zit op cultuureducatie in Tilburg. Deze energie willen we vasthouden én stimuleren. In het aankomende jaar van CMK3 zullen we met aangescherpte criteria gaan werken. De volgende kaders zullen dan centraal staan:

  • De aanvraag heeft betrekking op 1 van de vier scenario’s die we hebben geformuleerd voor cultuureducatie (cultuureducatie in verbinding met: andere vakken, disciplines, competenties of creativiteitsontwikkeling);

  • In de aanvraag staat een duidelijke ontwikkelwens omschreven, die verder gaat dan de huidige reguliere workshops die al structureel zijn geworden;

  • Het stimuleringsbudget wordt voor minimaal 50% gematcht met eigen middelen van de school. Deze eigen investering valt buiten de middelen die je als school zelf inzet voor de andere programmalijnen Cultuureducatie;

  • De school doet ook nog minimaal mee met één andere programmalijn;

  • Als school sluit je aan bij een rondetafegesprek over de monitoring van CMK3.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl