menu

Cultuurcoach

De cultuurcoach maakt de culturele verbinding van de school naar de wijk. De cultuurcoach maakt activiteitenplannen m.b.t. talentontwikkeling in de wijk en legt de verbinding tussen de binnenschool en de buitenschool.


Er werken vijf cultuurcoaches in het Primair Onderwijs en twee in het Voortgezet Onderwijs. We sluiten met deze programmalijn aan bij vijf buurten/wijken vanuit het gelijke kansen perspectief:

1. Tilburg Zuid
2. Tilburg Noord PO en VO
3. Tilburg West
4. Reeshof PO en VO
5. Reeshof PO


Binnen deze programmalijn werken we samen met Factorium Cultuurmakers en Art Fact.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl