menu

Cultuurcoach

Een cultuurcoach is een culturele verbinder tussen de wijk en de school of een cluster van scholen en maakt (meerjarige) programma’s die bijdragen aan de culturele loopbaan en brede talentontwikkeling van kinderen en jeugd. De nadruk ligt op een structureel cultuuraanbod buiten de school in de vrije tijd. De cultuurcoach maakt daarin zoveel mogelijk de verbinding met het programma binnen de school en stemt dit af met de interne cultuurcoördinator. De cultuurcoach weet activiteiten af te stemmen op de ambities van de school of scholen.

De werkzaamheden zijn verdeeld over 8 cultuurcoaches en zij bedienen PO, VO of allebei.

We sluiten met deze programmalijn aan bij acht buurten/wijken vanuit het gelijke kansen perspectief:

 1. Tilburg Zuid.

 2. Tilburg Noord PO en VO .

 3. Tilburg West.

 4. Reeshof PO en VO.

 5. Reeshof PO.

 6. Oud-Noord.

 7. Biezenmortel.

 8. Binnenstad.

Samenwerking:

 • Factorium Cultuurmakers: Inhoudelijke partner projectleider.

 • Art-fact: Inhoudelijke partner projectleider.

 • CiST: Projectleider, budgethouder project CMK en regeling combinatiefuncties.

Try Out Cultuur

Door mee te doen aan Try Out Cultuur kunnen kinderen hun talenten verkennen zonder direct lid te worden. Alle aangeboden activiteiten binnen de gemeente worden in een kleurrijk boekje gebundeld en aan alle gezinsoudsten op de basisschool uitgedeeld.

Tegen een laagdrempelig tarief, soms zelfs gratis, kunnen leerlingen van groep 1 t/m 8 kennismaken met één of meerdere activiteiten op het gebied van cultuur. Het aanbod varieert van muziekles tot schilderen en van theater tot programmeren. Voor meer informatie, ga naar https://www.tryouttilburg.nl/.

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl