menu

Professionalisering

Het vergroten van kennis ten aanzien van visieontwikkeling op cultuureducatie en verdiepingsonderwerpen aansluitend bij de twee hoofddoelen van CMK. Curriculumvernieuwing en kansengelijkheid.

  • Ontwikkelteam CiST

  • Inhoudelijke bijeenkomsten Culturele ladekast/ Cultuurloper. (Over de verbinding tussen beide instrumenten met specifieke aandacht voor kansengelijkheid. De Culturele Ladekast gebruiken in de borging in de trajecten op de scholen + bieden van scholing voor culturele partner(s) op het gebied van De Cultuur Loper.)

  • Netwerkbijeenkomsten rondom relevante thema’s voor icc-ers/ culturele aanbieders/instellingen/ musea binnen CMK.

  • Intervisie icc-ers.

  • Ondersteuning Zzpeers

  • Scholingsmomenten met de regio/ icc cursus.

  • Aftrapsessie kernvoorstellingen.

  • Verkenning pabo’s/kunstvakopleidingen > samen met BrabantStad partners.

 

Samenwerking:
CiST: organiseert en faciliteert.
Deskundigen thema’s: worden ingehuurd door CiST.

Deelnemers: Kunnen gratis deelnemen.
ZZpeers wordt geïnitieerd en uitgevoerd door Factorium Cultuurmakers

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl