menu

Professionalisering

Binnen de programmalijn professionalisering bieden we cultuur- en onderwijsprofessionals de kans kennis te vergroten ten aanzien van visieontwikkeling op cultuureducatie en de verdiepingsonderwerpen aansluitend bij de twee hoofddoelen van CMK (curriculumvernieuwing en kansengelijkheid).

Activiteiten:

 • Ontwikkelteam CiST

 • Inhoudelijke bijeenkomsten Culturele ladekast/ Cultuurloper (over de verbinding tussen beide instrumenten met specifieke aandacht voor kansengelijkheid. De Culturele Ladekast gebruiken in de borging in de trajecten op de scholen + bieden van scholing voor culturele partner(s) op het gebied van De Cultuur Loper).

 • Netwerkbijeenkomsten rondom relevante thema’s voor icc-ers/ culturele aanbieders/instellingen/ musea binnen CMK.

 • Intervisie icc-ers.

 • Ondersteuning Zzpeers

 • Scholingsmomenten met de regio/ icc cursus.

 • Aftrapsessie kernvoorstellingen.

 • Verkenning pabo’s/kunstvakopleidingen > samen met BrabantStad partners.

Samenwerking:

 • CiST: organiseert en faciliteert.

 • Deskundigen op thema's: worden ingehuurd door CiST.

 • Deelnemers: Kunnen gratis deelnemen.
  ZZpeers wordt geïnitieerd en uitgevoerd door Factorium Cultuurmakers

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl