menu

Traject op scholen

Stimuleren van inhoudelijke processen rondom cultuureducatie op alle deelnemende scholen.

We werken binnen vier scenario’s:

Cultuureducatie & vakgebieden
Cultuureducatie & culturele disciplines
Cultuureducatie & competenties
Cultuureducatie & creativiteitsontwikkeling

De school maakt een plan en dient dit in bij CiST.
De looptijd van het plan is één, twee, drie of vier jaar.
Daarmee doet de school jaarlijks aanspraak op een stimuleringsbudget.


De schoolbespreking voert CiST één maal per jaar op de school mogelijk gekoppeld aan EVI en verder in schoolbesprekingsdagen. Daarnaast zijn er structurele CiST overleggen waarin de verschillende scholen inhoudelijk besproken worden.

Samenwerking:
CiST: Begeleidt proces opstellen plan (vast LEAN format – met focus op visieontwikkeling/ scholing/deskundigheidsbevordering en/of culturele activiteiten met de leerlingen)

School: Maakt afspraken met de gewenste culturele partner(s) en legt die samen met de culturele partner vast in een offerte. De offerte en het plan gaan ter goedkeuring naar CiST. ( 1 juni) Na een korte inhoudelijke en financiële verantwoording keert CiST het stimuleringsbudget uit mits tenminste 80% gerealiseerd is. Bij minder realisatie gaat CiST in gesprek.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl