menu

Aboe el Chayr

De kracht van onze school zit in de Islamitische identiteit. De Islam is onze inspiratiebron. De Islam heeft alles in zich en brengt het beste in de mens naar boven.

We leren de kinderen op school om beter mens te zijn in de samenleving waarin we leven en zich als verantwoordelijken te gedragen jegens omgeving en maatschappij.

In de organisatie zijn vier kernwaarden gekozen die samen de basishouding van de stichting en vervolgens van onze school verwoorden.

De kernwaarden van SIPO zijn:

  1. Ihsaan

  2. Respect

  3. Naastenliefde

  4. Rechtvaardigheid

De kernwaarden hebben een drieledig doel:

  1. Kernwaarden zijn richtinggevend.

  2. Kernwaarden vormen een evaluatie-instrument: in welke mate is ons handelen in overeenstemming met deze waarden?

  3. Kernwaarden zorgen voor een verwachtingspatroon: de omgeving en medewerkers mogen deze kernwaarden van elkaar en de organisatie verwachten.

De Roos van Sipo

Het bewerkstelligen van de kernwaarden in het handelen van onze leerlingen doen wij volgens de Roos van SIPO.

De Roos van SIPO is een verbeelding van de visie van de stichting. Dit beeld geeft ons focus en geeft eventueel de vertaalslag van onze kernwaarden in concrete handelingen. Tevens vormt deze de basis voor onze schoolafspraken.

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl