menu

Bibit

Bibit is een openbare school. Elk kind is welkom ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Onze leerlingen samenstelling is een afspiegeling van onze huidige maatschappij. Kinderen met uiteenlopende achtergronden leren met en van elkaar en kunnen hierdoor begrip en respect voor elkaar opbrengen.

Ons motto: samen groeien

Onze kernwaarden:

  • Eigenheid:

We accepteren en waarderen elkaar zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. We stimuleren elkaar om eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

  • Verantwoordelijkheid:

Een ieder neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf, de eigen ontwikkeling, maar ook voor elkaar en de leefomgeving.

 

  • Saamhorigheid:

We hebben oog en oor voor elkaar en streven naar verbondenheid, we werken en leren samen. Iedereen hoort erbij!

 

  • Nieuwsgierigheid:

We prikkelen ieders natuurlijke nieuwsgierigheid. We werken vanuit een onderzoekende houding in een rijke leeromgeving.

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl