menu

Onze missie

De Bloemaert wil ieder kind een veilige, gezonde, gelukkige en kansrijke schooltijd bieden.

 

Onze visie

We zien onze school als een tuin vol bloemen, in alle soorten en maten, geuren en kleuren. Al onze kinderen samen zijn een prachtig, bont palet van bloemen. Ons uitgangspunt is dat we het kind zien, dat we zo goed mogelijk inspelen op hun talenten en behoeften. Waarbij de ontwikkeling van onze kinderen centraal staat én waarbij wij flexibel kunnen inspelen op dat wat nodig is voor de kinderen.

Wij geloven in het realiseren van Diep Leren bij onze kinderen, zodat ze met plezier gaan leren en op ontdekkingstocht gaan. Elke dag weer.

 

Wat verstaan we onder Diep Leren?

Dat wat wij onze kinderen leren (sociaal/emotioneel/cognitief) nestelt zich diep in het brein. Kinderen vergeten het nooit meer! Hiermee vergroten we de betrokkenheid van de kinderen; het verbindt de kinderen met de 'echte wereld'; door middel van onderzoek ontwikkelen kinderen vaardigheden, kennis, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid; het zorgt voor verbinding met de ander/de wereld om ons heen.

We werken vanuit de vijf mondiale competenties:

- karakterontwikkeling

- burgerschap

- samenwerking

- communicatie

- creativiteit

- kritisch denken.

Onze kernwaarden:

  • Wij zijn authentiek

Op basisschool De Bloemaert werkt en leert iedereen vanuit eigenheid. We durven onszelf te ontdekken en anders te zijn dan de rest. We omarmen, waarderen en respecteren diversiteit in alle lagen van de organisatie. Hierbij staan we dicht bij onszelf en weten waar mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Het benutten van kwaliteiten en talenten zien wij als onze opdracht. Professionals op De Bloemaert kennen en accepteren elkaars kwaliteiten en erkennen en benutten de onderlinge verschillen.

 

  • Wij zijn solidair

Op basisschool De Bloemaert heeft iedereen oog voor elkaar. We gaan prettig met elkaar om en stemmen af met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de organisatie kunnen we over onze eigen belangen heen stappen, als dat in het belang is van het kind of de organisatie. Sociale solidariteit staat hoog in het vaandel; we voelen ons dan ook deel van het collectief. We hebben aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

 

  • Wij staan voor openheid

Op basisschool De Bloemaert communiceren we op basis van gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy en gaan uit van erkende ongelijkheid. Daarnaast hebben we zicht op ieders vaardigheden en capaciteiten en we zorgen ervoor dat deze worden benut. We zijn open, stellen onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht kennen. Hierdoor weten wij wat we van elkaar mogen verwachten; een voorwaarde voor open communicatie.

 

  • Wij vertrouwen

Op basisschool De Bloemaert hebben we vertrouwen in het kind, in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners waarmee we samenwerken. We zien dat als een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen vertrouwen en het afleggen van rekenschap. Op De Bloemaert wordt iedereen gezien en gehoord. We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse erkenning en waardering. De juiste mensen staan op de juiste plaats. Gedeeld leiderschap, autonomie en vertrouwen gaan hand in hand.

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl