menu

Basisschool De Elzen

Montessoribasisschool De Elzen is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

 

Motto's:

Leer mij het zelf te doen
Het kind wordt gestimuleerd zelf oplossingen te vinden. Fouten zijn lesmateriaal.

Ik heb vertrouwen in de ander

Montessorionderwijs bestaat al sinds de 19e eeuw en heeft zich sindsdien bewezen en doorontwikkeld. Het concept gaat uit van vertrouwen.

Het kind staat centraal

Veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Vrijheid in gebondenheid

Montessori is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels en afspraken.

 

Wat we willen bereiken

Montessoribasisschool De Elzen is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is. Net zoals Maria Montessori willen wij dat door ons onderwijs de kinderen later zijn toegerust om de wereld in het groot te betreden. Met alle belangrijke cognitieve kennis en vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en in anderen zodat iedereen erbij hoort en meedoet.

De wereld verandert in snel tempo. Maria Montessori deed, naar eigen zeggen, niets anders dan opnieuw bedenken wat goed onderwijs al sinds mensheugenis geweest is.

 

Hoe we dat willen bereiken

Montessorionderwijs is afstemmingsgericht onderwijs. De afstemming houdt in:

  • verschillen tussen kinderen als uitgangspunt

  • basisbehoeften staan centraal: er is een goed evenwicht tussen zelfstandigheid, samenwerken en werken op het eigen niveau van het kind

  • leerkrachten verzamelen gegevens over het kind door middel van observeren en signaleren om tot een duidelijk beeld van een leerling te komen

Op deze manier kan optimaal ingespeeld worden op de behoeftes van een kind.

Het kosmisch onderwijs is een specifiek kenmerk van de montessorischool. Kosmisch onderwijs wil zeggen wereldoriëntatie in de breedst mogelijke zin: van de sterren en de maan naar de aarde, naar onszelf en naar vragen wat goed is en wat kwaad en wat het betekent om jezelf te zijn samen naar anderen.

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl