menu

Driecant Jan Ligthart

Op Jan Ligthartschool Driecant willen we alle kinderen inspireren. Onze taak is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. We willen alle kinderen uitdagen en laten groeien. Niet alleen op intellectueel gebied, ook op het sociale en artistieke vlak.

Driecant is een Jan Ligthartschool, geïnspireerd op de ideeën van de pedagoog Jan Ligthart. Dat zie je ook terug in onze missie:

Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen.


Onze missie

Onze missie is kort, maar krachtig: ' Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen.'

 

Onze visie

Vanuit onze missie geven we invulling aan de begrippen Hart, Hoofd en Handen. Dit zijn voor ons de pijlers van ons onderwijs.

 

Onze ambitie

We zoeken naar de juiste balans tussen de cognitieve , creatieve en sociale vakken. Een kind moet zich goed voelen in zijn omgeving; dat bevordert zijn ontwikkeling. Naast het verbeteren van de prestaties stellen we voor onszelf ook doelen op het gebied van de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. 

Hart, Hoofd en Handen

Hier geven we aan hoe we op school met Hart, Hoofd en Handen werken.

Hart

 • Vertrouwen
  De school wil een warme en veilige omgeving voor kinderen zijn, waar iedereen zich welkom en competent kan voelen. Wederzijds vertrouwen staat hierbij centraal. Zowel tussen de leerkracht en het kind als tussen de ouders en de leerkrachten.

 • Respect
  Ieder kind benaderen we met een positieve, energieke en open houding. Wij geven het kind het gevoel zichzelf te kunnen zijn en erbij te horen.

 • Betrokkenheid
  Wij zijn betrokken bij het kind en zijn omgeving. Ook van ouders verwachten we dat ze betrokken zijn bij hun kind en de school. We zien namelijk de ontwikkeling van het kind als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is een goed, open en eerlijk contact met ouders noodzakelijk.
  Passie
  Onze leerkrachten hebben passie voor het vak en hart voor het kind! Ze verwachten veel van de kinderen en bieden ieder kind kansen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

 

Hoofd

 • Verantwoordelijkheid
  Wij leren kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijk te zijn voor de planning van hun werk. We maken kinderen steeds bewuster van hun eigen rol in het leerproces waardoor ze op de meest efficiënte manier leren.

 • Leren op niveau
  We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. We proberen uit het kind te halen wat er in zit door verschillende activiteiten en werkvormen op zijn niveau aan te bieden.

 • Zelfstandig denken
  Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is zelfstandigheid een voorwaarde. Daarbij denken wij – naast het ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig te handelen – aan het stimuleren van het vormen van een eigen mening, het nemen van eigen beslissingen en het voor jezelf opkomen.

 

Handen

 • Ouderparticipatie
  Ouders kunnen een actieve rol hebben binnen onze school. Ouderwerkgroepen organiseren verschillende activiteiten binnen de school en ouders helpen bij klassenactiviteiten en surveilleren tijdens de lunchpauze. Daarnaast behartigen ouders de belangen van alle ouders, kinderen en leerkrachten op onze school in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

 • Samenwerken
  We leren de kinderen vaardigheden die belangrijk zijn om op een goede manier samen te kunnen werken.

 • Creativiteit
  Wij willen dat onze leerlingen in hun handelen kunnen laten zien wat zij cognitief, creatief en sociaal-emotioneel in huis hebben. We organiseren regelmatig excursies en museumbezoeken, zodat leerlingen ook buiten de schoolmuren de wereld verkennen.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl