menu

De Stappen

Basisschool De Stappen staat voor plezier hebben in de lessen op school en zich betrokken voelen bij elkaar. We willen onderwijs geven, dat aansluit bij iedere leerling. In een sfeer waarin mensen respect voor elkaar en voor elkaars mening hebben.

Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht speelt daarin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Als nauw samenwerkend collectief van twintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

 Het spelende, ontdekkende en onderzoekende kind staat centraal op De Stappen. Daarnaast zal er ook altijd instructie plaatsvinden om nieuwe leerstof eigen te maken. Kindgericht werken betekent zoveel mogelijk eigenaarschap bij de kinderen leggen, waarbij de leerkracht meer en meer een coachende rol vervult. Samenwerken tussen kinderen op diverse niveaus en tussen verschillende leerjaren vormen de basis voor ons onderwijs. In de middagen krijgt het thematisch werken een steeds grotere rol.

De Spoorzone biedt onze school een rijke leeromgeving. Musea, bibliotheek, Ontdekrijk, bedrijven en organisaties liggen op loopafstand van de school. De kinderen leren in de echte wereld en wij halen deze wereld ook de school in. Ouders zijn een belangrijke partner. Met elkaar delen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij zorgen voor elkaar en de wereld om ons heen. 

Het motto van De Stappen: samen verantwoordelijk voor groei.

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl