menu

De Vlashof

Op de Vlashof vinden we het belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met andere scholen uit de regio maakt onze school onderdeel uit van de stichting Tangent. Tangent is een stichting van 16 basisscholen op 17 locaties die de ontwikkeling van jonge kinderen wil bevorderen.

Met ingang van het schooljaar 20-21 is ons nieuwe Koersplan met de titel ‘SAMEN STERK IN DE BASIS’

van kracht. Hierin beschrijven we onze koers als onderwijsstichting voor de komende jaren.

De missie van Tangent als geheel

‘We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving.’

 

De visie van Tangent als geheel

‘Onze locaties zijn leergemeenschappen waarin we als experts samenwerken aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Onze leergemeenschappen zijn inspirerende omgevingen, die weerspiegelen wat er leeft en verandert in de samenleving. We maken ontwikkelen betekenisvol door een toekomstbestendig aanbod. We zoeken voortdurend verbinding tussen ‘wie je bent en wat je kunt’ en ‘wat we samen tot stand kunnen brengen’.’

 

Van onderwijs naar ontwikkeling

Binnen Tangent zien we de ontwikkeling van kinderen in een breed perspectief. Ontwikkelen is meer dan het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. De term ‘onderwijs’ zegt daarmee onvoldoende wat we doen. Met welbevinden als basis zetten we ons in voor de brede ontwikkeling van onze kinderen. Daarom kiezen we voor het woord 'ontwikkeling'.

 

Van school naar locatie

Kinderen ontwikkelen zich overal. Binnen en buiten onze locaties werken we aan de ontwikkeling van kinderen, altijd in samenwerking met de ander. De term 'school’ dekt daarmee onvoldoende wat we doen. Daarom kiezen we voor het woord ‘locatie’.

 

Van medewerker naar samenwerker

We kennen en kunnen veel én weten dat we een hoger doel bereiken als we samenwerken. We delen onze expertise en maken volop gebruik van expertise van onze samenwerkers en samenwerkende partners. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beste resultaat. De term ‘medewerker’ zegt daarmee onvoldoende wat we doen. Daarom kiezen we bij Tangent voor het woord ‘samenwerker’.

 

Van waarden naar Tangentials

Onze waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen welke we terugzien in het gedrag van onze samenwerkers. De waarden zijn eigen gemaakt en worden doorleefd. Dit stralen we uit en daar zijn we trots op. Het zijn persoonlijke Tangent waarden. De term ‘waarden’ zegt daarmee onvoldoende wie we zijn en wat we doen. Daarom kiezen we bij Tangent voor het woord ‘Tangentials’.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl